úvodní stránka www.vcelarskeprodukty.cz

Informace o medu


Med je nejznámější a nejrozšířenější včelí produkt. Je to sladká hmota, v podstatě přesycený cukerný roztok vytvářený včelami z nektaru a medovice. Včely sbírají nektar a medovici, řídké cukerné šťávy, v úlu je zahušťují a současně přidávají výměsky svých žláz. Med tak prochází procesem zrání a výsledkem je mikrobiálně stálý med s obsahem vody kolem 20 %. Z cukrů jsou nejvíce zastoupeny jednoduché cukry glukóza a fruktóza, malé množství – do 5 % - sacharóza a především u medovicových medů pak složitější cukry a dextriny. Z ostatních látek jsou ještě v medu obsaženy bílkoviny, aminokyseliny, organické kyseliny, minerální látky, vitaminy, aromatické látky, barviva a další. Podle původu dělíme medy na květové, medovicové a smíšené, květové pak ještě můžeme rozdělit podle převažujícího zdroje snůšky na řepkový, akátový, malinový, lipový, jetelový, slunečnicový apod.

Med má určité fyzikální a chemické vlastnosti, které charakterizují jeho kvalitu. Specifická hmotnost neboli hustota je asi 1,4kg /l při obsahu vody 20 % a teplotě 20°C. Hustší medy mají nižší obsah vody (při 16 % je to 1,43 kg/l), naopak řidší medy mají vody více. Přirozenou vlastností medu je jeho krystalizace, jejíž rychlost záleží na mnoha činitelích.. Důležitý je poměr glukózy a fruktózy. Akátový med s větším množstvím fruktózy krystalizuje pomalu nebo vůbec, řepkový nebo jetelový s nižším obsahem fruktózy krystalizují poměrně rychle, ostatní medy podle druhu krystalizují za několik týdnů až měsíců.

Med připravený k prodeji
Včelařské produkty - Martina Kleinová © 2011 - 2018 | Vytvořil DYNAMIC software